ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Пројекат

ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОВЕЋАЊА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ДАВАЛАЦ
Пројекат је суфинансиран од стране Пoкраjинскoг секретаријата за региoнални развoј,
региoналну сарадњу и локалну самоуправу, Уговор бр. 141-016-14/2018-03-8
КОРИСНИК
Општина Бачка Паланка

Ток пројекта

Урађено је следеће...

Наш тим

Трудимо се да будућност учинимо бољом!

Фекетеова Анна, диа

енергетски менаџер Општине Бачка Паланка и координатор пројекта

Душан Гњатић

координатор за промотивне и информативне активности

Проф.др. Золтан Заварго

стручни сарадник за ОИЕ, члан Пројектног тима, аутор ситуационе анализе и акционог плана